Header image

ייעוץ כלכלי

הסביבה העסקית והתחרותית בת ימינו בה פועלות חברות מציבה אתגרים שלא נראו קודם לכן, הדורשים היערכות מתאימה יחד עם חשיבה לטווח הארוך. ייעוץ כלכלי משולב עם גישות חדשניות יביא לשיפור ביצועים, לקבלת החלטות נכונות ולשיפור התוצאות העסקיות.
 

הייעוץ הכלכלי שאנו מספקים כולל בין השאר:

 
  • ניתוחי כדאיות כלכלית (החלטות של GO NO GO ובדיקות היתכנות).
  • ניתוח המשמעות הכלכלית של מהלכים עסקיים שונים.
  • בנצ'-מארק והשוואות בין חלופות (איזו הכי יקרה/זולה/חסכונית וכד').
  • מודלים כלכליים (כגון מודלים לתגמול עובדים, מודלים לשיתוף פעולה בין חברות, מודל תמרוץ לאנשי מכירות ועוד).
  • תמחור ובקרה.
  • הערכות שווי כלכליות (לרכישה או מכירה של חברות או כחלק מבדיקת נאותות).

 

אנו מספקים יעוץ כלכלי למנכ"לים לשם קבלת החלטות.

 

דוגמאות להחלטות חשובות – צעדי התייעלות והמשמעות הכלכלית שלהם, החלטה אם להיכנס לעסקה מסוימת ובאילו תנאים, בחינת כדאיות לכניסה לתחום פעילות חדש, בחינה השוואתית בין חלופות לרכישת ציוד או כלי רכב לחברה, מודלים לתמרוץ ועוד.

אנו מבצעים בדיקות כלכלית לטובת הערכה מראש של תוצאות פיננסיות, תוך לקיחה בחשבון של משתנים שונים ברמת העסק והסביבה העסקית.
 

אנו מגבשים מודלים כלכליים ייחודיים המסייעים למנהלים ליצור תהליכים נכונים. לדוגמא - ההחלטה כיצד לתגמל עובד, מנהל, איש מכירות או עובד שעתי כוללת לא מעט התחבטויות, חלקן כלכליות וחלקן פסיכולוגיות (מנקודת המבט של העובד). כשאנו ניגשים לגבש מודל מעין זה אנו מנתחים את הגורמים שיובילו את שני הצדדים לתועלת משותפת ובונים את שיטת התגמול.
 

כנ"ל בבואנו לגבש מודל עסקי לחברה או מודל לשיתוף פעולה עם גורם חיצוני (למשל עסקת חלוקת הכנסות בין משווק לחברה בין שתי חברות המעוניינות לשתף פעולה). בכל המקרים המתודולוגיה שלנו מבוססת על ניתוח הצרכים והתועלות המעניינים כל צד ולאחר מכן בניה של מודל כלכלי המביא את הצדדים יחד להשגת התועלות המשותפות.

יעוץ כלכלי

תמחור:

 

אנו מגבשים מודלים לתמחור ובוחנים שיטות תמחור קיימות בעסקים עימם אנו עובדים.

חברות רבות מוצאות עצמן לאחר שנים של פעילות עם מערך מחירים שאינו מבוסס על לוגיקה מסודרת ועל מודל עסקי עדכני הנכון לעסק.
על פי תמונת המצב הענפית אנו מסייעים לחברה להתאים לעצמה מודל עסקי מתאים ותמחור כלכלי נכון.

 

בניית תמחור נכון לחברה הינו חלק מרכזי בפעילות היעוץ הכלכלי שאנו מספקים לחברות אותן אנו מלווים.
שאלות כגון – סבסוד בין תחומים או מוצרים, מוצרים בעלי שיעורי רווחיות נמוכים מידי או מוצרים רווחיים מאוד המזמנים הזדמנויות – כל אלו צצים תוך כדי התהליך ומקבלים תשובות ופתרונות.

לתיאום פגישת היכרות ואבחון עסקי-פיננסי, חינם ללא תשלום, מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
שם
טלפון
אימייל
לתיאום פגישת היכרות ואבחון עסקי חינם ללא תשלום, מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
טלפון: 03-561567303-5615673