אשראי לעסקים

כל מי שמנהל חברה, מודע לעובדה שיש פער בין מועד קבלת ההכנסות לעומת מועד תשלום ההוצאות, לעיתים חלים עיכובים במועד קבלת תשלומי הלקוחות, לא תמיד כל התכניות מתממשות בדיוק לפי התחזית ובמקרים רבים אף נדרשות השקעות שונות על מנת להגיע למצב בו ניתן להגיע לקצב ההכנסות הרצוי.
כל אלה דורשים מימון. או במילים אחרות – אשראי לעסקים.

אשראי בנקאי

הגורם הראשון שאליו פונים לקבלת אשראי לעסקים, הוא הבנק בו קיים לחברה חשבון בנק פעיל.
האשראי הבסיסי ביותר הינו החח"ד (או מסגרת העו"ש).
מסגרת אשראי שוטפת דרושה על מנת לאפשר לעסק להתנהל בתוך ימי הפעילות החודשיים שלו ולגשר על פני פערים בתוך החודש בין עיתוי ההוצאות וההכנסות.
מעבר לאשראי הבסיסי הנ"ל החברה זקוקה בדרך כלל לסוגים נוספים של אשראי עסקי.
החל מהלוואות לצורך מימון השקעות, דרך מסגרות אשראי קצרות למימון הון חוזר וגדילה ועד לאשראי הדרוש למימון פעילות הפסדית עד לאיזון.
פקידי הבנק מבצעים הערכת סיכונים של כל לקוח ספציפי, על פי צורת ההתנהלות שלו, המחזור העסקי, גובה התשלומים לרשויות המס והתשלום בזמן.
הם מבקשים מידע על אופי הפעילות, מה היקף ההכנסות ועוד מכלול של דוחות כספיים (ממאזנים מבוקרים, מאזני בוחן ועד לדוחות מע"מ וב"ל). הלקוח נדרש להציג את העסק, הפעולות השונות שנעשות, סוג הלקוחות, פיזור הלקוחות ועוד.
לאחר שנציגי הבנק ישקללו את כל הנתונים הם יעבירו ללקוח החלטה אם יאשרו מסגרת אשראי, מה יהיה גובהה, גובה העמלות, הריביות וכו'.

אשראי חוץ בנקאי

שוק האשראי החוץ בנקאי מתפתח באופן מואץ בשנים האחרונות.
כמעט כל חברה יכולה להגיש בקשה להלוואה מגופים חוץ בנקאיים כגון חברות אשראי, קרנות פרטיות, קרנות מימון מוסדיות ועוד. גופים אלה מספקים אשראי מול רמת בטחונות נמוכה יותר אך עלויות האשראי גבוהות יותר.
בנוסף לכך, חלק מגופים המימון החוץ בנקאיים מאפשרים לבצע ניכיון של המחאות דחויות. בשיטה זו ההמחאה הדחויה הופכת לבעלת פירעון מידי תוך תשלום עמלות שסוכמו מראש. הגוף המממן רואה את האשראי הנ"ל כמעין הלוואה שמגובה בשיק. ברגע השיק נפרע, ההלוואה מכוסה.

אשראי ספקים

חברות העובדות עם ספקים קבועים יכולות לבקש באופן מאוד שכיח ומקובל לדחות את מועד התשלום. החל מתשלום דחוי בתנאי שוטף פלוס (30, 60, 90 ועוד) ועד למתן שיק דחוי למועד מאוחר יותר.
אשראי הספקים הינו האשראי הזול ביותר (אין ריבית) והנוח ביותר (אין בדיקת מאזנים ופגישות עם אנליסטים ופקידים), אך בד"כ הוא מקזז את הפער מול אשראי הלקוחות (במיוחד בעסקים בהם המכירה הינה ללקוח עסקי שמבקש לקבל אשראי).
כך שהישענות על אשראי ספקים בלבד בד"כ אינו אפשרי.

חשיבות האשראי לכל עסק:

האשראי לעסקים הינו צורך קיומי ברוב סוגי העסקים.
ללא האשראי, העסק לא יכול לתפקד כלל. עסקים רבים נופלים בכל שנה מסיבות כלכליות ולעיתים קרובות מבנה האשראי הלא מתאים נותן דחיפה חזקה מאוד להתדרדרות בפעילות.
עסק ללא אשראי לא מצליח לרכוש סחורה, לשלם לעובדיו ולממן את הפעילות הכללית, רווחית ככל שתהיה.

טיפול בקבלת אשראי

הגורם המקצועי שאמור לטפל בקבלת האשראי לעסקים הינו מנהל הכספים של העסק.
מנהלי הכספים הם אלה שמבינים את דרישות הבנקים ובהתאם לכך ידעו יכינו להם את הנתונים הנדרשים, יהיו איתם בקשר לקידום התהליך, יעבירו מסמכים נוספים על פי הצורך עד קבלת האישור המיוחל.
מנהלי הכספים הם אלה שיוכלו לבצע השוואות בין הצעות מימון של גופי האשראי השונים, לתכנן את מבנה האשראי הנכון לעסק ולקבוע מהו סוג הבטחונות עימם נעבוד.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן