האם נכון לגייס אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הפך בשנים האחרונות לשם כולל למגוון רחב של מקורות אשראי שאינם קשורים לבנקים המסחריים.
אם בעבר כל גיוס האשראי של העסק הסתמך על הבנקים (ומובן שבישראל מספר הבנקים קטן וריכוזי, מצב שמקשה על מנהלי הכספים בגיוס האשראי), כיום ניתן לגייס אשראי ממקורות מגוונים כגון – חברות ביטוח, חברות כרטיסי האשראי, קרנות פרטיות, חברות פקטורינג וספקי אשראי ייעודיים (למימון הון חוזר, לציוד, למימון יבוא וכד').
השוק נפתח ועמו מגוון אפשרויות גיוס האשראי על ידי מנהל הכספים. המגוון הזה הביא עמו שחקנים חדשים ושונים – ספקי אשראי חוץ בנקאי.

אז השאלה הבסיסית היא – האם לעבוד עם אשראי חוץ בנקאי?

סוגי האשראי החוץ בנקאי והשוני בין האשראי החוץ בנקאי לאשראי הבנקאי:

ספקי האשראי החוץ בנקאיים הם גופים עסקיים המספקים הלוואות נגד ריבית שוק גבוהה יחסית.
החלוקה היא בד"כ לפי סוגי המימון שמספקים הגופים הנ"ל.

חלק גדול מספקי האשראי הנ"ל מעמידים הלוואות לטובת מימון הון חוזר לעסקים.
הגופים הללו פונים ברובם לחברות בהיקפים בינוניים (הכנסות שנתיות החל מ – 15 מ' ₪ ומעלה).
רוב מימוני ההון החוזר או מימוני היבוא, מבוססים על הלוואות לתקופות של שישה חודשים בריבית חד ספרתית גבוהה עם עלויות חיתום והקמה, אך ללא בטחונות מוחשיים (לרוב ערבות אישית של בעלי העסק).

אם תרצו, הסיבה המרכזית לריבית הגבוהה יחסית, היא רמת הסיכון הנובעת מהיעדר בטחונות.

ספקי אשראי המתמחים במימון ציוד, לרוב מיכון תעשייתי, מעמידים הלוואות לתקופות ארוכות (לרוב חמש שנים), בריבית יקרה מהריבית הבנקאית, נגד שיעבוד הציוד.

קיימת בשוק קבוצה של גופי אשראי הקשורים לחברות כרטיסי האשראי שמספקים שירותים של ניכיון כרטיסי אשראי נגד ריבית. גופים אלו עובדים בעיקר מול חברות קמעונאיות שרוב הכנסותיהן מתקבלות בכרטיסי אשראי.

קבוצה נוספת של ספקי אשראי חוץ בנקאיים הן קרנות או חברות השקעה קטנות, בבעלות פרטית (לעיתים קבוצה של אנשי עסקים נזילים), המספקים אשראי בהיקפים של מאות אלפי ₪ ועד מיליוני ₪ בודדים פר עסקה, לרוב בריבית גבוהה עם דרישה לביטחונות מוחשיים.

חלק גדול מגופי האשראי החוץ בנקאיים מספקים שירותי ניכיון שיקים, חלקם עם מסגרות מסודרות וקבועות.

במאמר זה בכוונה לא ציינו את שמות הגופים, אך קל להגיע כיום לרובם על ידי בירור קצר.

האם נכון ומתי נכון להשתמש בשירותי מימון חוץ בנקאי?

כשמנהל כספים עוסק בגיוס אשראי לעסק הוא תמיד יעדיף את המימון המתאים, הזול והמהיר ביותר להשגה.
בד"כ הבנקים יודעים לספק את שני הפרמטרים הראשונים, כשהפרמטר השלישי איטי יותר מאחר שנסמך על רמת בטחונות, שיעורי מינוף ובדיקות כלכליות.

רוב הגופים החוץ בנקאיים יודעים לספק אשראי במהירות גבוהה מהבנקים. התהליך קצר, הבדיקה והחיתום מהירים, ובד"כ אפשר לקבל מאות אלפי ₪ ראשונים בסבב האשראי הראשון.

מתי נכון לפנות למקורות חוץ בנקאיים?

  • כשאין יכולת לקבל אשראי נוסף מהבנקים.
  • כשלא רוצים להעמיס על האובליגו הבנקאי.
  • כשלא מעוניינים להציג במאזן גידול בחוב הפיננסי.
  • כשיש צורך להשיג אשראי באופן מהיר.
  • כשרוצים לגוון את תיק האשראי.

כל אחת מהסיבות האלו ראויה וכולן סיבות טובות ומספקות לשימוש באשראי חוץ בנקאי.

מה עוד חשוב לדעת על גיוס אשראי חוץ בנקאי?

רוב ספקי האשראי החוץ בנקאי אינם מעוניינים להחליף את הבנקים, אלא להוות שכבת אשראי משלימה. 10-20% מסך תיק האשראי של החברה ולא מעבר לכך.

ספקי אשראי חוץ בנקאי המעמידים חוב סולו (ללא בטוחות) הם גם הראשונים לברוח אם חל שינוי במצב העסקי, לכן חשוב להתנהל מולם באופן זהיר ומדויק. כבר היו מקרים שנסיגה של גוף שכזה, דווקא בעת משבר תזרימי, החריפה את המצב והובילה את החברה לבעיית מימון חריפה מאוד.

נכון להיום כמעט כל החברות המלוות על ידינו נעזרות בתקופות זמן שונות באשראי חוץ בנקאי המתאים לצרכיהן, תוך שליטה על רמת האשראי, סוגיו ועלויותיו.

בשורה התחתונה – פתיחת השוק בשנים האחרונות לגורמי מימון חוץ בנקאיים היא מבורכת עבור כולם לכולם.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן