מדוע חשוב לנהל תקציב לעסק?

ניהול פיננסי של עסק טומן בחובו תחומי פעילות שונים, לרבות: ניהול תזרים המזומנים, ניהול מקורות האשראי, ניהול התקציב וניהול התמחיר. אחד הנושאים הבסיסיים והמהותיים הינו ניהול התקציב. בגדר חובה ובלא קשר לגודל העסק. התקציב הוא כלי ניהולי משמעותי, חיוני ביותר בכל דרגי הניהול.

התקציב הוא מעין מצפן המאפשר לנו ללכת בדרך הנכונה, תוך סטיות מינימאליות. זהו כלי חיוני לתכנון, ביצוע ובקרה של תהליכים המביאים לצמיחת העסק.

תפקידים עיקריים של התקציב העסקי

  1. הגדרת מטרות ויעדים לפעילות העסקית (לשנה הקרובה) והבנת המשמעויות הפיננסיות הנגזרות מהם.
  2. מדידה תקופתית של ביצועי העסק ובקרה בהתאם לתכנון שנקבע.
  3. זיהוי מוקדם של חריגות וסטיות לטובת היערכות, טיפול מהיר ותיקון.

שני שלבים של ניהול תקציב

  1. תכנון – שלב בניית התקציב וגיבוש תכנית העבודה לשנה הקרובה, הכוללת יעדי ביצוע מדידים.
  2. מעקב – ניהול בקרה תקציבית הכולל בחינה של ביצועי העסק והשוואתם לביצועים המתוכננים.

ניהול תקציב: מה הוא מאפשר לנו?

תכנון וקביעת יעדים לשנת העסקים הקרובה ומגביר מוטיבציה לעמידה ביעדים.
בחינת תוצאות תקופתית ביחס ליעדים שנקבעו.
בקרת הוצאות על-ידי הצבה מראש של גבולות. בחינת סטיות בין התוצאות הצפויות לתוצאות בפועל.
תכנון קדימה מראש של מהלכים עסקיים (לדוגמא – כניסה לשווקים חדשים, גיוסי אשראי, בחינת השקעות).
ביצוע הדמיות של תרחישים ובחינת משמעותם והשפעתם על הפעילות העסקית.
מלבד היותו הוכחה לאיכות הניהול ורצינות הנהלת החברה, יכולה הצגה של תקציב שנתי בפני ספקי אשראי ובנקים מסייעת בידם לאשר את מסגרות האשראי לעסק.

תקציב עסקי והטמעתו בפעילות החברה

מעבר לחשיבות ניהול תקציב, חשוב להבין את חשיבות הטמעתו – מההנהלה וכלפי מטה בחברה, כחלק ממדידת הפעילות והעמידה ביעדים. עמידה ביעדי התקציב, יאפשרו לעסק להתפתח בהתאם למתוכנן, יבטיחו את איתנותו ויסייעו בהשגת רווחיות לאורך השנים.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן