מרכזי רווח – מדוע זה כל כך חשוב

שני סיפורים קצרים מהחיים. שניהם מסבירים מדוע מרכזי רווח כל כך חשובים.

חברה יצרנית שכמעט בחרה שלא להרוויח:

חברה מזון גיבשה מהלך אסטרטגי חדש – הקמת אגף תפעול חדש לייצור ליין מוצרים חדשני שירחיב את היקף הפעילות. החברה גייסה אשראי בסך של כחמישה מיליון ₪, שכרה אולם ייצור, רכשה ציוד מתקדם מחו"ל, גייסה מנהל תחום ועמדה להשקיע במהלכים שיווקיים.

כמנהלי הכספים של החברה, גיבשנו תקציב שנתי הכולל את התחום החדש כמרכז רווח נפרד.

רגע לפני ההתנעה התעקש אחד השותפים שלא נפריד את האגף החדש ונגדיר אותו כמרכז רווח. "אנחנו אוהבים לראות את כל העסק כמקשה אחת". סוף ציטוט.

נדרשנו ללא מעט הסברים עד כדי התעקשות נגדית כדי לקבל הסכמה לניהול תקציב הפעילות כיחידת רווח והפסד נפרדת.

חברת היי – טק שגילתה איפה קבור הכסף:

חברת הייטק מנהלת שלושה תחומי פעילות. הראשון הוא מוצר, השני – פרויקטים הדורשים אפיון והטמעה, והשלישי תחום פעילות משולב.

העסק אומנם רווחי אך עדיין לא בהיקפים המאפשרים החזר השקעות בעלים.

מנהלי כספים חדשים שנכנסו לחברה (במקרה, שוב אנחנו ☺ ) שואלים את עצמם כיצד ניתן באמצעות ניהול כלכלי נכון לשפר את הרווחיות וליצור עודפים כספיים גבוהים יותר לחברה.

אז מה השורה התחתונה ואיך זה קשור לניהול תקציב?

שני המקרים דומים. לשניהם נדרש אותו כלי ניהולי (שבעיקרון קשור לניהול תקציב): הפרדה וניהול מרכזי רווח.

המקרה הראשון של המפעל היצרני

ברגע שבוצעה השקעה מהותית והוקם תחום פעילות חדש, המטרה שלנו כמנהלי כספים, היא לבחון באופן חודשי שוטף אם התחום החדש מפסיד, מאוזן או רווחי ומה המספרים הרלוונטיים לגביו.

היכולת לדעת אם התוצאות נובעות משינוי בעלויות הרכש, עליה או ירידה בהוצאות הכלליות או מכל גורם אחר, היא מידע חיוני למנהלים.

כשמנהלים את כל העסק כמקשה אחת וצצה בעיית רווחיות או חל שיפור ברווח, אין אפשרות לדעת אם התוצאות נובעות מהפעילות הקיימת או מהפעילות החדשה. לעומת זאת, באמצעות החלוקה למרכזי רווח אפשר לקבל תמונה מדויקת שתאפשר קבלת החלטות מדויקות ומהירות.

זו הייתה התשובה ששכנעה את בעלי חברת המזון.

והמציאות עוד הייתה משכנעת הרבה יותר. ההוצאות בפועל (הן רכש והן עלויות כלליות) היו גבוהות מהצפי באחוזים ניכרים. צריכת החומר בתחום החדש גבוהה יותר וקצב הייצור איטי יותר (יותר שעות יצור ליחידה). אילולא המעקב הפרטני על מרכזי הרווח לא היינו יכולים לזהות את פערי ההוצאות בזמן ולהגיב.

בדוגמה השנייה

של חברת ההייטק, נקטנו אותן שיטות. ניהול תקציבי נכון, במקרה הנ"ל, משמעותו – פילוח של הכנסות והוצאות החברה לפי שלושת תחומי הפעילות. ניתחנו תוצאות רווח והפסד לכל תחום לשנתיים האחרונות כדי להבין מה היו התוצאות בפועל של כל אחד מהתחומים, ובהתאם בנינו תקציב חזוי לשנה הקרובה.

המסקנות קפצו מיד. תחום הפרויקטים (התחום שדרש את מירב תשומות הניהול) נוהל בהפסד. החברה טובה בפיתוח ואפילו במכירות, אך יכולות ניהול הפרויקטים היו הרבה יותר חלשות והתחום הניב הפסד שסובסד על ידי שני התחומים האחרים.

החברה קיבלה החלטות שהובילו לשינוי באופן ניהול הפרויקטים, להקטנת ההוצאות ולשיפור ברווח.

סיכום: ניהול כלכלי נכון של מרכזי הרווח מאפשר למנהלים לקבל החלטות מבוססות נתונים שיובילו לשיפור בתוצאות הכספיות.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן