Header image

בניית תקציב חברה

כיצד תדעו אם השנה הקרובה תסתיים ברווח או חלילה בהפסד?
כיצד תוכלו להעריך מראש את התוצאות הכספיות של השנה הקרובה ולוודא שתשיגו את היעדים העסקיים שהגדרתם?
 

תקציב חברה הינו כלי ניהולי רב עוצמה החיוני ליציבות העסק ולהצלחתו.


בניית התקציב הינו תהליך שבמסגרתו מגבשים באופן שיטתי תחזית הכנסות לחברה לשנה הקרובה וכן מנתחים בפירוט את מבנה ההוצאות הצפוי, על סמך מכלול הנתונים העסקיים של החברה והמגמות בשוק.

התוצר הינו תחזית מפורטת לפי חודשים ותחומי פעילות המאפשר בהמשך לנהל בקרה על ההכנסות וההוצאות בפועל ביחס למתוכנן, לשפר ולהגיב חודש בחודשו, על מנת להביא את העסק לתוצאות המבוקשות.

בניית תקציב חברה נכון, מצמצם את ההתעסקות בכיבוי שריפות, מונע בעיות אשראי, הפסדים בלתי צפויים או ירידה בפעילות שאינה מטופלת בזמן.

 
בניית תקציב חברה

 

בניית תקציב חברה מבוצע בשני שלבים עיקריים:

 
  • שלב ראשון, תכנון התקציב – בניית התחזיות השנתיות על פי נתוני העבר ובהתאם למהלכים ומשימות המתוכננות לשנה הקרובה (למשל – גייסנו איש מכירות נוסף, כך שצפוי גידול בעלויות השכר והרכבים, אבל מנגד צפויה גם תוספת הכנסה אותה נדרש להעריך).
     

  • שלב שני, מעקב ביצוע מול תקציב לאורך השנה –זהו שלב הבקרה שמטרתו לבחון מידי חודש את התוצאות בפועל אל מול התכנון החזוי, תוך זיהוי חריגות הדורשות טיפול הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.


הבקרה החודשית השוטפת מאפשרת לזהות בזמן מגמות שליליות או חיוביות ולהגיב בהתאם. זיהינו ירידה במכירות של תחום מסויים, נוכל לנתח ממה נבעו (האם עזיבת לקוחות, כניסת מתחרים וכד') ולהגיב בפעולות מיידיות.
 

זיהינו גידול בעלויות מסויימות. נוכל לנתח ממה נובעות ולעצור מיידית את המשך החריגה כך שלא נגלה רק בתום השנה שחרגנו ואולי יכולנו לחסוך.
 

התקציב נערך לרוב לתקופה של שנה, אולם במקרים מסוימים גם למספר שנים או חודשים, כתלות בפרויקטים או פעולות שעל הפרק. תוכנה פשוטה, כמו אקסל, תסייע בבנייה, על אף שניתן להשתמש גם במודול מובנה, באם מותקן כזה במערכת הנהלת החשבונות של החברה.
 

כאמור, בניית תקציב חברה תתבסס על נתוני עבר ותחזיות עתידיות הלוקחות בחשבון יעדי ניהול עסקיים.
 

בניית תחזית ההכנסות

 
  • ניתוח נתוני הכנסות עבר– יימצאו בדוחות רווח והפסד, מאזני בוחן וכלי ניהול אחרים המשמשים את החברה (כגון דוח מכירות לפי לקוח או מכירות לפי מוצר).

  • גיבוש תחזית ההכנסות–על סמך צרכים ויעדים של הארגון, וגורמים משפיעים נוספים, כגון – קמפיין חדש, מתחרים חדשים, מוצרים חדשים או תיקוני חוק בעלי השפעה פוטנציאלית על העסק.

 

בניית תחזית ההוצאות

 
  • ניתוח נתוני עבר– יימצאו גם הם בדוחות הרוו"ה של החברה. כאן מדובר על הוצאות קבועות (שכירות, הוצאות הנהלה, הוצאות מכירה ושיווק) והוצאות משתנות (ח"ג, כ"א יצרני וכיו"ב).

  • גיבוש תחזית ההוצאות–על סמך נתוני העבר תוך הוספה או גריעה של הוצאות קבועות והתאמה של ההוצאות המשתנות להיקף ההכנסות הצפוי.

 

החשיבות של בניית תקציב חברה

 

כאמור בקרה תקציבית חכמה מסייעת בגילוי מוקדם של חריגות ובעיות אחרות ומונעת הפסדים בלתי צפויים שמתגלים בדוח הרוו"ה השנתי או כאשר צצות בעיות בתזרים המזומנים.
 

לעיתים לא ניתן להגיב במלוא העוצמה לסטיות מסוימות ובמקרים מסויימים לא נצליח לעמוד בכלל יעדי התקציב שקבענו. מגמה שלילית בענף או במשק המובילים לירידה בהכנסות היא דוגמא טובה לעניין שקשה להתמודד איתו.

על אף זאת, רצוי ללמוד ולגלות אודות הסטייה מוקדם ככל האפשר על-מנת לבצע את הצעדים החיוניים שיגנו על העסק מכשלים נוספים. במקרים מסויימים אף נידרש לשקול צעדי צמצום והתייעלות–כגון– הקטנת כוח אדם, הפסקת פעילויות מסוימות ועוד.
 

ניהול עסקי חכם הכולל בקרה תקציבית מאפשר למנכ"ל לשפר את העמידה ביעדים שהוצבו, לשלוט טוב יותר בהוצאות, לשפר את הרווחיות ולקבל החלטות עסקיות וניהוליות טובות יותר.

 
לתיאום פגישת היכרות ואבחון עסקי-פיננסי, חינם ללא תשלום, מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
שם
טלפון
אימייל
לתיאום פגישת היכרות ואבחון עסקי חינם ללא תשלום, מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
טלפון: 03-561567303-5615673