גיוס אשראי לעסק – על קצה המזלג

כמעט כל עסק זקוק למימון ולגיוס אשראי בכל שלבי הקיום שלו. מימון הפעילות נדרש בד"כ גם כשהחברה רווחית או בעלת נזילות טובה.
מימון ואשראי הינם צרכים בסיסיים של כל חברה, ברוב המקרים ללא אשראי החברה לא תוכל להתקיים ולכן נושא זה מקבל משנה תוקף מרכזי בעבודת מנהל הכספים.
גיוס אשראי לעסק הינו חלק שוטף, כמעט קבוע בעבודתו של מנהל הכספים או סמנכ"ל הכספים בחברה, לעיתים קרובות בשיתוף הדוק עם המנכ"ל והבעלים ובחברות מסוימות תוך כדי ידוע ואישור בלבד.

ניתוח צרכי האשראי הנחוצים לחברה:

גיוס האשראי לעסק מתחיל מניתוח צרכי האשראי הנדרשים.
ראשית חשוב להבין מה מטרת האשראי המבוקש (מימון הון חוזר, מימון התארגנות, רכישת ציוד, גישור על השקעות, מימון הפסדים ועוד).
לאחר מכן נשאלת השאלה מה סוג האשראי המתאים: מסגרת אשראי קבועה, הלוואה ארוכת טווח, הלוואה קצרה, מימון ביניים (הלוואות בלון), ליסינג ועוד.
בשלב הבא נדרש להחליט מה היקף האשראי הנדרש, אילו בטחונות ידרשו וכיצד נממן (בנק, גורם חוץ בנקאי, הון בעלים, משקיעים או אחר).
בכל סוג של אשראי תידרש הבנה מעמיקה של המצב הפיננסי של העסק. מנהל הכספים ינתח את התמונה הפיננסית של החברה כדי כפי שמשתקפת מהדוחות הכספיים שהגופים המממנים יבקשו לקבל.
נותני האשראי יבדקו את מאזן החברה, דוחות הרוו"ה, מבנה האשראי הקיים, תזרים המזומנים החזוי ופרמטרים נוספים.

גיוס אשראי לעסק עובר דרך ניתוח הביטחונות:

מנהל הכספים יבדוק את מבנה הביטחונות הקיים וכיצד יכול לשמש מול צרכי האשראי הנדרשים.
ספקי האשראי יבקשו רמת בטחונות מסוימת בהתאם לסוג האשראי והיקפו ובהתאם למצבה הפיננסי של החברה.
התאמת הביטחונות הינה חלק מרכזי במו"מ בין מנהל הכספים לבנק, כשהאחרון ינסה לגבות באופן מכסימלי את האשראי בביטחונות נזילים או קשיחים, בעוד החברה תרצה להשאיר בידה יותר נכסים נקיים משעבודים.
לעיתים בטחונות כגון שיעבוד שוטף או שעבודים על נכסים שוטפים אחרים יוצרים אילוצים שדורשים מעבר לבנק אחר ובניית האובליגו מחדש.

תהליך גיוס האשראי לעסק:

מנהל הכספים מתחיל לפעול במקביל הן מול הבנקים הקיימים, בנקים אחרים, גופי מימון חוץ בנקאיים ועוד. כל זאת על מנת לנסות להגיע להיקף המימון שנדרש.
שלב זה הינו לב התהליך ודורש מיומנות רבה בניהול מו"מ מול הבנקים או הגופים האחרים ובאופן ההצגה של הנתונים.
לאחר קבלת תשובות מהגורמים המעוניינים לממן את הפעילות, מגיע שלב של מו"מ מול אותם גורמים.
העבודה במקביל מול כל ספקי האשראי מאפשרת קבלה של תנאי אשראי מיטביים.
מומלץ לנסות להגיע לסגירה בו זמנית עם יותר מגוף אחד ולהימנע מתהליך גיוס אשראי ארוך והדרגתי מידי.

בהצלחה.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן