דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים הוא אחד הכלים הניהוליים החשובים לכל עסק. שימו לב שהמושג הזה יכול להתייחס לשני סוגים של דוחות.
הראשון דוח המציג את תחזית תזרים המזומנים של העסק (מה צפוי) והשני דוח על המזומנים בעסק בתקופה חולפת, שזהו למעשה דוח המציג כמה מזומן נכנס ממקורות שונים (פעילות עסקית שוטפת, הלוואות שהתקבלו, מכירת ציוד ונכסים) וכמה מזומן יצא לשימושים שונים.
בעלי עסקים ומנהלי כספים עובדים עם שני הדוחות הללו.
הראשון הינו הפרוז'קטור שמאיר את הדרך קדימה והשני הינו כלי שמאפשר להבין מה היקף המזומנים שהעסק יצר בתקופה קודמת (למשל בשנה החולפת).

דוח תזרים מזומנים חזוי

תזרים מזומנים הוא דוח מפורט המכיל מידע מפורט על כל ההכנסות וכל ההוצאות בעסק לפרק זמן חזוי (לרוב מקובל חודשיים עד שלושה חודשים קרובים ברמה יומית מפורטת). הדוח משקף את הצפוי לקרות בחשבונות הבנק בכל תאריך.

הרכבו של תזרים המזומנים

הדוח מכיל סעיפי חובה (ההוצאות השונות של העסק) וסעיפי זכות שהם ההכנסות של העסק.
כמו במשחק, המטרה הינה לוודא שרמת המזומנים בבנק אינה יורדת מתחת למסגרת האשראי המאושרת.
'המשחק' של שמירה על תזרים מזומנים חיובי, הופך להיות מאתגר ככל שיש פערים בין מועדים התשלומים למועדי התקבולים בגלל תנאי אשראי, במצבים בהם החברה הפסדית או במצבים בהם נדרשות השקעות שהעסק מממן מתוך הפעילות השוטפת שלו.
דוח התזרים משקף את מכלול התנועות הצפויות, חלקן על פי שיקים בחוץ או שיקים לגביה, וחלקן על סמך צפי (מועדי גביה צפויים מלקוחות, מועדי תשלום לספקים).
העלילה של הסיפור הזה מסתבכת כאשר מגיעים למצבים בהם מזהים חוסר או בעיה תזרימית.
כאן נדרש מנהל כספים להפעיל כלים מקצועיים שונים על מנת להימנע מהחוסר הצפוי:

  • דחיית תשלומים
  • הקדמת גביה
  • לקיחת הלוואות גישור
  • הגדלת מסגרות אשראי
  • צמצום הוצאות שוטפות
  • ועוד

דוח תזרים המזומנים במאזן החברה:

דוח תזרים המזומנים המוצג במסגרת מאזן החברה עונה על שתי שאלות מרכזיות:
1. כמה מזומנים העסק יצר בשנה האחרונה (עליה / ירידה).
2. מה מקור המזומנים שהעסק יצר.

דוח המזומנים יוצא מהרווח השנתי וכולל שורה של התאמות שהופכות את הרווח למזומן – כגון הוספת הפחת (שאינו הוצאה כספית אמיתית), התאמות הנובעות מתשלומים לספקים ותקבולי לקוחות (תנאי האשראי) וכיו"ב.
ההתאמות למעשה הופכות את דוח הרוו"ה של החברה לדוח מזומנים מפעילות שוטפת.
אם החברה הרוויחה בשנה החולפת מיליון ₪ אין זה אומר שלחשבון הבנק שלה התווספו מיליון ₪.
יתכן וחלק מההכנסה שדווחה טרם שולמה ונמצאת אצל הלקוחות.
מנגד, יתכן וחלק מההוצאות שנרשמו לספקים טרם שולמו הודות לתנאי אשראי ארוכים.
לאחר ההתאמות מסתבר שהיקף המזומנים שהתווסף לבנק הינו רק 600 א' ולא מיליון.
הדוח הזה מסייע להבין איפה הכסף נמצא (שאלה שהרבה בעלי עסקים נוהגים לשאול).
חלקים נוספים של דוח התזרים מתייחסים למזומן שנוצר מפעילות מימון ומפעילות השקעה. אבל זה כבר נושא למאמר נפרד.

לסיכום:
שני סוגים של דוח תזרים מזומנים.
שניהם חשובים וכל אחד משמש לצרכים שונים.
כל מנהל עסק חייב את שניהם.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן