טיפול פיננסי מקצועי בנושא גיוס אשראי לעסקים

כל עסק זקוק למימון כדי לצמוח, קשה מאד לבצע מהלכים עסקיים רחבי היקף ללא הלוואות או אשראי לצורותיו השונות (להלן – גם 'מינוף').

מקורות המימון הזמינים לעסקים בישראל

חברות בהיקף בינוני או קטן יכולות לפנות לכמה גורמים לצורך גיוס אשראי בהיקף הכספי הנחוץ להם:

בנקים

שכחו מכל מה שאתם חושבים. הבנקים רוצים לתת לכם אשראי. המטרה שלהם להרוויח מהעמלות ומהריביות תוך לקיחת סיכון נמוך ככל האפשר. לכן הם מקשים עליכם ובודקים והתהליכים מייגעים ולעיתים לא מסתיימים כמצופה. אבל הבנקים הינם מקור המימון המרכזי בכל העולם.

קרנות מדינה

המדינה מעודדת את התפתחותם של העסקים השונים ולכן הקימה את קרנות המדינה למימון לעסקים בהיקפים קטנים ובינוניים לגיוס אשראי. הקרנות הפכו לכלי מרכזי המאפשר גיוס אשראי מהיר יחסית, בריבית סבירה ולטווח ארוך.

אשראי חוץ בנקאי

גורמים פיננסיים כמו חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, גופים פרטיים וחברות השקעות מעוניינים להגביר את מעורבותם בשוק האשראי ולתפוס נתח מהעוגה הכללית. גם הם מציעים הלוואות עסקיות שונות המועברות לעסקים ללא קשר לאשראי הקבוע שלהם בבנק ולכן הן מהוות יתרון מסוים . מסגרות האשראי בבנק ממשיכות להתקיים ובמקביל מוזרם לחשבון הבנק סכום כסף למימוש הפעילות הנחוצה.

הגשת בקשת האשראי

לכל אחד מהגורמים הפיננסיים הללו יש להגיש בקשת אשראי הכוללת מידע פיננסי ועסקי מסודר. מאזנים מבוקרים, מאזני בוחן, תכנית עסקית הכוללת פירוט של תכנית ההשקעות ותחזיות להחזר ההשקעה.

הצגת הצרכים

נניח לדוגמה בית דפוס המעוניין לייבא מדפסת דיגיטלית חדישה. התכנית תפרט את כל העלויות הכרוכות ברכישת הציוד, פרק הזמן ממועד ההזמנה עד יישומה של המערכת ותחילת עבודתה של המדפסת. כמו כן מידע על ההיערכות השיווקית של החברה כדי לקלוט לקוחות ותחזית ההכנסות החזויה.

דוחות פיננסיים וניתוח החזר ההשקעה

על סמך תחזית ההכנסות ולאור מבנה ההוצאות הצפוי, מגבשים תחזיות רווח-והפסד לתקופות זמן של עד 5 שנים. לרוב נהוג לפרט את השנה הראשונה לפי חודשים או רבעונים.
בנוסף מנתחים את תזרים המזומנים החזוי, כולל החזר ההלוואה המבוקשת ומציגים את קצב החזר ההשקעה הצפוי.

מי הגורם אשר מטפל בגיוס האשראי לעסקים

מנהל הכספים הינו האוטוריטה המרכזית בחברה שאמור לטפל בגיוסי האשראי. הוא זה שמכין את כל התכנית העסקית, מרכז את הדוחות ומנהל את תהליך גיוס האשראי מול הגורמים השונים (בנקים, קרנות, גורמים חוץ בנקאיים ועוד).

מעורבות של מנכ"ל החברה

כמי שמתווה את האסטרטגיה הכללית של העסק, המנכ"ל מעורב מאוד בתהליך גיוס האשראי לעסק, אך בעיקר בפן העסקי, החל מתחזיות המכר וכל במשמעויות העסקיות השונות.

גיוס מנהל כספים חיצוני למטרה זו

חברות קטנות ובינוניות שאינן מעסיקות מנהל כספים במשרה מלאה, משתמשות בשירותיו של מנהל כספים חיצוני שיטפל בנושא ייעודי זה .
מנהל הכספים החיצוני הינו גורם שיעבוד מול המנכ"ל / הנהלת החברה כדי להגדיר את צרכי האשראי, היקפו, סוג האשראי, יגבש את התכנית העסקית-פיננסית הנדרשת וינהל את תהליכי הגיוס מול ספקי האשראי השונים.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן