ניהול תזרים מזומנים ואיך זה עלול לבלבל לכם את הבנת המציאות

המון פעמים אנחנו נתקלים בחברות שמנהלות תזרים מזומנים באופן הדוק ושוטף ושוכחים את האח של התזרים, דוח הרווח והפסד.

מנהלים בודקים באופן שיטתי את התזרים החזוי ומנתחים באופן מרשים את הצפי והמהלכים שנדרשים לביצוע כדי שלא לחרוג באשראי. עד כאן הכל מצויין. בשלב הבא הם מגלים שאפשר להסתכל גם על התזרים אחורה, דהיינו מה המזומנים שהעסק יצר בחודשים הקודמים.

גם זה בסדר וחשוב, סוג של דוח על תזרים מזומנים שבהחלט ניתן להבין ממנו לא מעט.

היכן זה מתחיל להסתבך ולבלבל ?

כשאותו מנהל מסתכל על דוח התזרים אחורה ומסיק ממנו מסקנות הקשורות לרווח או ההפסד שהחברה יצרה בתקופה הקודמת. בנקודה הספציפית, הזו כמעט כל המסקנות הופכות להיות מוטעות ומקבל ההחלטות מתחיל לעשות טעויות משמעותיות.

לצערי נתקלנו לא מעט לאחרונה בתופעה הזו. חברה הפסדית שהבעלים שלה אוחז בדוח התזרים ומסביר שהעסק בסדר, "תראו, השורה התחתונה חיובית…".

מדוע תזרים המזומנים לא יכול להחליף את דוח הרוו"ה?

דוח התזרים מציג תמונה מאוד ברורה לגבי תקבולים שנפרעו בפועל והוצאות שיצאו בפועל.
הנתונים בדוח נמצאים בדיליי לעומת המועדים בהם בוצעו העסקאות. עסקה שנסגרה החודש תופיע בתזרים המזומנים רק בעת התקבול, לעיתים רק בעוד מספר חודשים.
הכנסות דחויות מלפני חודשים רבים שדווקא כעת נפרעו, מוצגות יחד עם הכנסות שוטפות שבמקרה גם הן התקבלו כעת. תקבולים דחויים משתמשים בערבוביה אחת עם תקבולים שוטפים.

מקדמות מלקוחות (שעדיין לא קיבלו את השירות או המוצר ועל כן אינם יכולים להילקח בחשבון ברווח החודשי) מוצגות בדוח ומובילות להטייה נוספת.
מיעוט תקבולים (בגלל בעיית גביה נקודתית למשל) בחודש בו נרשמו דווקא הכנסות גבוהות יובילו להבנה אחרת של המציאות.
עד כאן בצד ההכנסות.

גם בצד ההוצאות אותם העקרונות בדיוק. הוצאות ששולמו החודש מתייחסות לעסקאות שבוצעו בחודשים קודמים, וקניות מספקים שקיבלו מקדמה, קופצות להן עכשיו למרות שהסחורה טרם הגיעה.

יושב לו אותו מנכ"ל, מביט על דוח התזרים של החודש החולף, מבין שההכנסות היו X, ההוצאות היו Y , ולמעשה אינו רואה בכלל מה היו התוצאות של פעילות העסק בחודש החולף, אלא מה היו המזומנים שיצאו ונכנסו.

חלק מאותם מנהלים אף לא מנטרלים מתוך ההוצאות את סעיפי ההשקעות, החזרי הלוואות והוצאות שהינן תזרימיות וכאן הבלבול קופץ בדרגה נוספת.

אז ניהול תזרים מזומנים או דוח רוו"ה ?

התשובה היא גם וגם.

דוח התזרים ממלא את ייעודו הראשי בכך שנותן תמונה לגבי המזומנים שהעסק יצר בתקופה הקודמת ותחזית המזומנים הצפויה לתקופה הקרובה. כמו שאמרנו במאמרים קודמים, ניהול תזרים המזומנים הינו קריטי כדי למנוע תקלות אשראי ופגיעה בפעילות השוטפת.
דוח הרווח והפסד משלים את התמונה בכך שמציג את התוצאות העסקיות האמיתיות של החברה בתקופה הקודמת.
מה היו ההכנסות שהחברה יצרה בחודש החולף, אלו הוצאות ישירות נבעו מהכנסות אלו, מה היו ההוצאות הקבועות ומה שורת הרווח התחתונה. אלו שאלות שרק דוח רווח-והפסד יכול לענות עליהן.

רק השילוב בין שני הדוחות הוא שמאפשר הבנה מקיפה של המציאות העסקית בה החברה פועלת. מנהל הכספים אמור להציג למנכ"ל סט דוחות משולב שמציג את התמונה העסקית המלאה. דוחות על תזרים המזומנים יצטרפו לדוח הרוו"ה ולדוחות נוספים והניתוח של כל הדוחות הללו יחדיו יביא להבנה מסודרת של מצב העסק.

מעוניינים להבין עוד כיצד זה עובד? שאלות בנוגע לניהול תזרים מזומנים או לגבי סט הדוחות המתאים לניתוח העסק שלכם?

מוזמנים ליצור עימנו קשר.

מאמרים נוספים
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן